Nizar A + Mrs.SujathaChandraM

Hum Tum Ek Kamre Maein

Lataji's song. 🙏